Loading
   
 
 
SUM: (excl VAT)
 
 
SUM: (excl VAT)
 
Status Domain
   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Your domain partner

Domain name experts since 1994.

During the last 20 years, domain names has become an increasingly more important part of an organization's distributing channels and immaterial assets. The key to having a good portfolio of domains, is a secure and experienced supplier. Domaininfo offer a complete range of services and tools to build your trademark and protect your assets and rights on the Internet.

Domännamn har sedan 20 år tillbaka blivit en allt viktigare del av företagets försäljningskanaler och immateriella tillgångar. Nyckeln till en bra domännamnsportfölj som täcker era behov är en trygg och erfaren leverantör. Domaininfo är en av de äldsta aktörerna i domänbranschen och vi erbjuder ett komplett utbud för er att bygga era varumärken och skydda era rättigheter på internet.

Din domänpartner

Domännamnsexperter sedan 1994.

Domännamn har sedan 20 år tillbaka blivit en allt viktigare del av företagets försäljningskanaler och immateriella tillgångar. Nyckeln till en bra domännamnsportfölj som täcker era behov är en trygg och erfaren leverantör. Domaininfo är en av de äldsta aktörerna i domänbranschen och vi erbjuder ett komplett utbud för er att bygga era varumärken och skydda era rättigheter på internet.

All top level domains

Did you know that...

- Domaininfo has been accredited registrar by ICANN (Internet Corporation for assigned names and numbers) since 1999.
- You may gather all of your domains at Domaininfo. We help you register all of the world's top-level domains.
-You can always expect personal support from our domain name experts either by telephone or e-mail.
- Domaininfo is a part of the House of Ports company group who offers a wide range of services besides domain names.

Alla världens toppdomäner

Visste du att...

- Domaininfo har varit av ICANN (Internet Corporation for assigned names and numbers) ackrediterad registrar sedan 1999.
- Hos Domaininfo kan Ni samla samtliga Era domäner. Vi hjälper Er att registrera samtliga världens toppdomäner.
- Ni kan förvänta Er personlig hjälp av våra domännamnsexperter via telefon eller e-post.
- Domaininfo ingår i koncernen House of Ports som erbjuder många fler tjänster än domännamn.

New top level domains

There are currently around 300 different top-level domains (TLDs), such as .com, .se, .no and .de. Until now, the growth in the number of top-level domains has been relatively slow. However, there has long been talk about opening up TLDs more freely - and this is exactly what's happening now. Below are a few examples, do not miss the opportunity to secure your rights.

.CLUB General launch
2014-05-07
.GURU General launch
2014-02-05
.PHOTOGRAPHY General launch
2014-02-12
.TIPS General launch
2014-02-26
.TODAY General launch
2014-02-19

Nya toppdomäner!

Idag finns det ca 300 olika toppdomäner eller TLDer (Top Level Domain), till exempel .com, .se, .no, .de. Utvecklingen av antalet toppdomäner har fram tills nu gått relativt långsamt. Det har länge pratats om att släppa toppdomäns-utrymmet fritt och detta är precis vad som nu håller på att ske. Nedan finner du några exempel, missa inte möjligheten att säkra dina rättigheter.

.CLUB General launch
2014-05-07
.GURU General launch
2014-02-05
.PHOTOGRAPHY General launch
2014-02-12
.TIPS General launch
2014-02-26
.TODAY General launch
2014-02-19
Loading