Våra domäntjänster

Bättre kontroll och personlig service.

Alla världens toppdomäner

Alla världens toppdomäner

Samla alla era domäner hos oss.

Vi är en av få registrarer som kan erbjuda registrering av samtliga världens toppdomäner. Våra erfarna domännamns-experter finns med er under hela registreringspocessen. Ni får direkt de dokument som krävs, med tydliga instruktioner och en snabb och smidig handläggning.

Trademark Clearinghouse

Trademark Clearinghouse

Skydda ditt varumärke.

Då ett stort antal nya toppdomäner kommer ut på marknaden har ICANN beslutat att inrätta ett så kallat Trademark Clearinghouse, för att hjälpa varumärkesinnehavare att skydda sina rättigheter. Som medlem i Trademark Clearinghouse får ni en notifiering när någon registrerar en domän som matchar ert varumärke. Ni har även förtur och kan ansöka om de nya toppdomänerna innan de släpps för allmänheten. Ett enkelt sätt att bevaka ert varumärke och era intressen! Som agent för Trademark Clearinghouse kan vi hjälpa er att lägga in ert varumärke.

Lokal kontakt

Lokal kontakt

Vi hjälper dig med lokal närvaro.

Vi erbjuder lokal kontakt i över 30 länder. Det innebär att du kan registrera domäner i många av de länder som har krav på lokal närvaro, även om du inte själv har det. Lokal kontakt kan betyda allt från ett inhemskt företag, lokal anknytning eller ett registrerat varumärke. Tack vare vårt väl utbyggda nätverk kan vi hjälpa dig att skydda ditt varumärke och marknadsföra dig lokalt, där det annars inte hade varit möjligt att registrera din domän.

Backorder

Backorder

Är domänen du vill ha upptagen?

Backorder Service erbjuder möjligheten att kontrollera ett domännamn och registrera den när den släpps ut på marknaden. För att ge dig största möjliga tillgång i att säkra domännamnet om det blir tillgängligt för registrering använder vi marknadsledande tjänster och ett nätverk av leverantörer och registratorer.

Registry lock

Registry lock

En extra säkerhet för din domän.

Att sätta en domän i registry lock innebär att den låses på registry-nivå. Domänen kan inte flyttas, tas bort eller uppdateras. Endast om ni begär det kan domänen låsas upp av en auktoriserad kontaktperson hos oss, som kontaktar registryt. Detta förfarande skapar en extra säkerhet och förhindrar att domänen kapas eller uppdateras felaktigt. Vi erbjuder registry lock för .com. .net, .biz, .eu, .se, .fr, .be, .tv, .cc

Translation Services

Translation Services

Översätt dina domännamn.

Det blir allt vanligare med så kallade IDN-TLDer, det vill säga toppdomäner som skrivs med icke-latinska tecken. Använd vår Translation Service för att översätta dina domännamn. Vi arbetar endast med certifierade översättare som har det aktuella språket som modersmål och vi erbjuder översättning av de flesta av världens språk. Det går utmärkt att översätta endast en lydelse eller flera, beroende på dina önskemål.