Domain news

All the latest news in domain names.

.MUSEUM blir mer tillgänglig

.MUSEUM är en av de äldre toppdomäner och lanserades redan 2001. Den har drivits som en sk sponsrad toppdomän vars tanke har varit att användas exklusivt av Museum. Från start tilläts endast registrering under subdomäner utgjorda av generiska kategorier. Vissa av dessa lever fortfarande kvar trots att de var många år sedan registryt öppnade för registrering direkt under toppdomänen.

.MUSEUM lättar nu på regelverket och gör domänen mer tillgänglig

  • Man lyfter restriktionerna och tillåter alla bolag som privatpersoner med en länk till den allmänna museivärlden och dess profession generellt att registrera.
  • Man lyfter även namnlikhetskravet och tillåter registrering av generiska termer
  • Slutligen stänger registryt möjligheten att registrera på subdomänsnivå. De som finns registrerade kommer att kvarstå så länge de förnyas. Rekommendationen är dock att registrera utan subdomänen istället.
« Go back